Tepelně nezávislá budova

  • energie z obnovitelných zdrojů (solární panely, tep. čerpadla)
  • využití odpadního tepla pro vytápění budov a ohřev TUV
  • nezávislé řízení prostředí pro jednotlivé řady racků 
  • výběr hardware s důrazem na nízkou spotřebu
  • ekologické nakládání s odpadem dle přísných firemních směrnic
  • hašení ekologickým plynem Argonite ( Dusík a Argon 1:1 )
  • podpora projektů zaměřených na udržitelný rozvoj